ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η οργανωτική δομή της εταιρείας, συμβάλλει στην συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των στελεχών της και στη δημιουργία των πλέον ενδεδειγμένων για τις ανάγκες κάθε έργου Ομάδων Εργασίας, ενώ στους συνεργάτες της συγκαταλέγονται, επιστήμονες, καθηγητές, εξειδικευμένοι επαγγελματίες αλλά και εταιρείες με μεγάλη εμπειρία σε θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καλύπτοντας θέματα οικονομικά, τεχνικά, πληροφορικής, ποιότητας και ειδικότερα σε έργα που έχουν άμεση σχέση με εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Ιωάννης Παπαστυλιανού: Μηχανικός Παραγωγής
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Χάρης Σκουλαρίκης: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Μέλος Δ.Σ.

Παπαστυλιανού Σοφία: Οικονομολόγος
Μέλος Δ.Σ.


Επίσης η εταιρεία διαθέτει εκτενέστατο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.