Η Εταιρία

Η COM2SA.E. ιδρύθηκε το 2001 με κύριο αντικείμενο να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς όλους τους Φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ.). Από την έναρξη της δραστηριότητάς της συμμετέχει ανελλιπώς στην διαχείριση προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ/ΕΣΠΑ αλλά και ειδικότερα σε έργα περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ακινήτων και παροχής και υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης.

Η COM2S A.E. αποτελεί μια ευέλικτη και αξιόπιστη outsourcing λύση για κάθε πελάτη, ο οποίος μπορεί να καλύψει όλες του τις ανάγκες για αξιόπιστες υπηρεσίες συμβούλου και μια σοβαρή συνεργασία. Ο πελάτης αντιμετωπίζεται ως συνεργάτης και η ανοδική και επιτυχημένη πορεία του είναι ο σκοπός μιας τέτοιας συνεργασίας. Ο πελάτης θεωρείται κάθε φορά ως μια μοναδική περίπτωση και η αφοσίωση στις απαιτήσεις του, οδηγεί στην προσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών στις εκάστοτε ανάγκες του.

Έχει ως φιλοσοφία να προσφέρει εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών και διαχείριση του κάθε έργου με τη βοήθεια κατάλληλης ομάδας συνεργατών, όπου ο καθένας αναλαμβάνει τον τομέα στον οποίο έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση.

Με την συνεχή συνεργασία με εξειδικευμένους και αξιόλογους επιστήμονες αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης ανταλλάσσει διαρκώς γνώση και εμπειρία.

Συνεργάζεται με ορισμένες από τις μεγαλύτερες ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις στο χώρο της παροχής υπηρεσιών, καθώς και με ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αναλαμβάνοντας είτε από κοινού έργα είτε εκτελώντας για λογαριασμό τους συγκεκριμένα τμήματα έργων.

Είναι πιστοποιημένη ως προς ISO 9001:2015 για την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Διαχείριση Έργων».